REGULAMIN SKLEPU FRIKO

1. Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem www.frikokarma.pl jest firma:

"FRIKO, Grzegorz Różycki"    

z siedzibą w: 05-500 Piaseczno ul Szkolna 13 paw.47   NIP: 123-005-13-03   REGON: 010005930 Firma wpisana do rejestru działalności gospodarczej   pod nr.ewidencyjnym 4469 w dniu 01.11.1992 przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

2. Zamówienie w sklepie internetowym Frikokarma.pl może złożyć każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i jest zameldowana na pobyt stały lub tymczasowy na terytorium RP oraz każda osoba prawna posiadająca siedzibę na terytorium RP. 

3. Firma Friko realizuje zamówienia wyłącznie na terytorium RP i złożone wyłącznie przez osoby wskazane w pkt. 2 Regulaminu. 

4. Oferta przedstawiona na stronie www.frikokarma.pl nie jest odzwierciedleniem stanów magazynowych firmy Friko i nie może stanowić podstawy do roszczeń wobec sprzedawcy. Oferta nie jest ofertą handlową wg Kodeksu Cywilnego. Wykaz produktów widniejących na stronach sklepu internetowego jest przekrojem produktów ogólnodostępnych w hurtowniach, u producentów i u dystrybutorów, które to produkty firma Friko zamawia, kupuje, sprzedaje i dostarcza po uprzednim złożeniu na nie zamówienia.

5. Proces rozpatrzenia i realizacji zamówienia będzie polegał na sprawdzeniu przez firmę Friko kompletności otrzymanych danych Klienta, sprawdzeniu dostępności, ilości, rodzaju i potwierdzenie ceny zamawianych towarów. 

6. Firma Friko dokłada należytej staranności, aby treść stron sklepu internetowego jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów w opisach, cenach, konfiguracjach – potencjalne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie potwierdzenia zamówienia w trybie określonym w pkt. 5 niniejszego regulaminu. Błędnie podana na skutek pomyłki, awarii technicznej czy też opóźnień w aktualizacji cena towaru nie może stanowić podstawy do wysuwania roszczeń wobec sprzedawcy

7.  Wysyłając zamówienie Klient składa ofertę umowy kupna. Po wysłaniu zamówienia przez Klienta umowa kupna więc jeszcze nie dochodzi do skutku.. Klient otrzyma potwierdzenie drogą meilową, iż firma Friko otrzymała jego zamówienie (tzw. potwierdzenie złożenia zamówienia). To potwierdzenie złożenia zamówienia nie jest zawiązaniem umowy, lecz ma na celu poinformowanie kupującego, iż zamówienie dotarło do firmy Friko.

8. Zawarcie umowy kupna z firmą Friko następuje w momencie, gdy firma Friko przyjmie zamówienie Klienta, potwierdzając przyjęcie zamówienia do realizacji drogą meilową po uprzednim ustaleniu z Klientem wszystkich szczegółów (potwierdzenie prawidłowości cen, dostępności towarów, ustalenie terminu dostawy) drogą telefoniczną lub meilową. Umowa kupna zostaje zapisana w bazie danych firmy Friko w celu realizacji zamówienia i pozostaje do wglądu Klienta. 

9. Firma Friko dokłada starań, aby opisy i dane dostępnych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. Sklep nie odpowiada jednak za błędne podanie właściwości towaru lub nagłą ich zmianę dokonane przez producenta. Zdjęcia produktów mogą nieznacznie odbiegać od oryginałów. 

10. Warunkiem rozpoczęcia realizacji złożonego zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, w szczególności podanie numeru telefonu komórkowego oraz adresu e-mail umożliwiających potwierdzenie zamówienia.. Zamówienia, których potwierdzenie jest niemożliwe nie będą brane pod uwagę. 

11. Firma Friko zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w przypadku, gdy zamówiony towar nie jest dostępny u dystrybutorów na skutek wyczerpania zapasów lub braków okresowych. W przypadku wskazanym w zdaniu poprzedzającym pracownik firmy  poinformuje o tym zamawiającego telefonicznie lub pocztą elektroniczną. 

12. Dane osobowe podawane podczas rejestracji klienta będą przetwarzane przez firmę Friko wyłącznie w celu realizacji zamówień zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 02.101.926 z póz. zm.) i nie będą udostępniane osobom trzecim. 

13. Po otrzymaniu zamówienia pracownik firmy  skontaktuje się z zamawiającym pod podanym w zamówieniu numerem telefonu w celu jego potwierdzenia, co jest warunkiem rozpoczęcia procesu realizacji zamówienia. 

14. Za zamówione produkty można płacić przelewem lub gotówką na podstawie paragonu lub faktury.

15. W przypadku braku towaru w magazynie w chwili realizacji zamówienia produkt jest sprowadzany od producenta. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o najbliższym możliwym terminie realizacji zamówienia lub zaproponowany zostanie towar zastępczy.

16. Zamówienie może zostać anulowane na prośbę klienta. 

17. Wszystkie towary zakupione poprzez sklep internetowy są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela na terenie Polski. 

18. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki, które powstały podczas transportu będą rozpatrywane tylko w przypadku spisania w obecności przedstawiciela firmy Friko protokołu reklamacyjnego w momencie odbioru przesyłki. 

19. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000r z poz. zm.), Konsument może zrezygnować (w drodze odstąpienia) z towaru zakupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Produkt podlegający zwrotowi nie może nosić znamion użytkowania oraz musi być dostarczony wraz z jego oryginalnym opakowaniem, wszelkimi foliami zabezpieczającymi, dokumentami i rachunkiem niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia. Chcąc zwrócić towar prosimy o kontakt drogą elektroniczną (e-mail) lub telefoniczny celem ustalenia adresu, na jaki należy dokonać zwrotu towaru. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej zapłaconej cenie. Pieniądze zostaną zwrócone przekazem pocztowym w terminie 21 dni od daty otrzymania towaru na adres wskazany w zamówieniu. Koszty związane z dostarczeniem towaru pokrywa klient. 

20. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: 1. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania, 2. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, 3. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

21. Wszystkie ceny podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. 

22. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie gotówki jest paragon. Wystawiamy również faktury VAT.

23. Opisy oraz zdjęcia zamieszczone przy produktach należą do ich autorów i służą celom informacyjnym.

24. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym frikokarma.pl oznacza zaakceptowanie wszystkich punktów tego regulaminu . 

25. W sprawach nie uregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.